Blog

Do you want to be kept up to date with developments in international business and our business language training? We publish articles every month about current developments in language training. If you follow us on LinkedIn, you will be automatically updated when new articles are posted.

WERELDMEISJESDAG – Plan International

Vandaag is het Wereldmeisjesdag en vragen wij samen met onze partner Plan International aandacht voor gelijke rechten en kansen voor meisjes wereldwijd. Het is namelijk hoog tijd dat meisjes wereldwijd…Read more

Nederlands voor de Gezondheidszorg

Nederlands voor de Gezondheidszorg biedt een gespecialiseerd programma van taaltrainingen Nederlands voor anderstalige werknemers. Deze trainingen worden op individuele basis of in kleine groepen collega’s uit hetzelfde werkveld gegeven. Daardoor…Read more

Cursus Schriftelijke Communicatie

Voor moedertaalsprekers of anderstaligen die een taal al goed beheersen organiseren wij cursussen “Schriftelijke Communicatie”. Deze trainingen en workshops zijn gericht op de specifieke leerwensen van de cursist(en) die besproken worden in een…Read more

Een derde of vierde taal leren

Is een derde of vierde taal makkelijker te leren dan een tweede taal? Met andere woorden, is het makkelijker een nieuwe taal te leren als je al andere talen kent?…Read more

Hij / he

Ik geloof in leven na de dood. Zeven keer kom je terug en dan is het klaar. Denk ik. Ik heb helaas geen harde bewijzen. Overigens, dit is geen column…Read more

De Croissant met de grote C

De vakantie zit erop. En op de jaarlijks terugkerende vraag wat er het fijnst was deze vakantie, verzucht mijn dochter, “ik moet weer een jaar wachten totdat ik wakker wordt…Read more

Welke winst?

“Nou…,” zei de man, halverwege de vijftig en licht kalend, hij keek me aan en vervolgde, “… ik heb de cursus erg nuttig en leuk gevonden. En weet je waarom?…Read more