Om een lang verhaal kort te maken…

‘Ik wil graag leren kortaf te formuleren.’ Cursist F. kijkt me stellig aan, terwijl hij dit verkondigt. F. is 20 jaar geleden in Nederland komen wonen en weet zich prima te redden in het Nederlands, hoewel er kennelijk nog wel wat imperfecties zijn… We bespreken daarom eerst het verschil tussen kortaf en kort & bondig.

‘Maar kort is toch eigenlijk hetzelfde als bondig?’, vraagt F. vervolgens. Dat is niet zo. Kort verwijst namelijk naar de hoeveelheid woorden, terwijl bondig te maken heeft met het compact, maar toch helder zijn van een tekst. Als je kort en bondig schrijft, kun je de lezer dus kort maar duidelijk iets vertellen. En dat is precies wat mijn cursist graag wil leren!

De trainingen Schriftelijke Communicatie van Taleninstituut Nederland, beginnen altijd met een analyse van schriftelijk materiaal van een deelnemer. Met knelpunten die uit deze analyse naar voren komen, wordt een lesprogramma opgesteld. Onderwerpen die mogelijk aan bod komen:

  • schrijven volgens een bouwplan;
  • structureren van alinea’s met signaalwoorden;
  • lange zinnen korter maken.

Daarnaast is er vaak heel wat helderheid in teksten te creëren door bepaalde stijlvormen te vermijden. Tot slot moeten ook de grammatica, spelling en interpunctie correct zijn.

Bij cursist F. is vooral het structureren van zijn teksten van groot belang. Veel zinnen in zijn mails blijken overbodig. Ook kan hij meer verbanden aanbrengen, zodat de lezer moeiteloos begrijpt wat het doel is van de mail. Kleine foutjes poetst hij bovendien makkelijk weg na het opfrissen van regels. Zijn teksten zijn na onze trainingssessies dan ook heel wat lezersgerichter

Tijdens de lunch op de laatste trainingsdag vraagt onze serveerster of we nog iets willen drinken. ‘Nee, dat hoeft niet!’ zegt F. snel. Er volgt een stilte en schuldbewust zegt hij: ‘Sorry hoor mevrouw, het was helemaal niet mijn bedoeling om zo kortaf te doen!’

Tip:
Bij lezersgericht schrijven houd je de belangen van de lezer in het oog. Een zin is bijvoorbeeld te lang, als de lezer hem niet in een keer begrijpt. Lees jouw tekst dus door de ogen van je publiek.

Maricelle Tiben, hoofddocente Nederlands

© Taleninstituut Nederland
www.taleninstituut.nl