De voorbereidingen van A tot M: van aanvraag tot maatwerktraining.

Ongeveer acht jaar geleden kwam ik voor het eerst in contact met Taleninstituut Nederland. Ik werkte destijds bij een internationaal bedrijf en moest voor mijn functie mijn kennis van de Duitse taal bijspijkeren Zoekend naar een geschikte training keek ik op het internet en kwam ik bij Taleninstituut Nederland terecht. Ik liet een contactaanvraag achter op de website en was benieuwd naar wat de volgende stap zou zijn. 

Dit voorbeeld geeft aan hoe mensen vaak te werk gaan wanneer zij op zoek zijn naar een taaltraining. Veel klanten laten een offerte- of contactaanvraag achter op onze website. Meestal hebben zij zelf al een duidelijk beeld van hun leerdoelen en de manier waarop zij de training willen volgen. Om dit goed in kaart te brengen, neemt één van onze sales managers contact met hen op. Tijdens dit eerste gesprek worden de leerdoelen besproken samen met de verschillende trajecten en mogelijkheden die Taleninstituut Nederland biedt. 

Zoals op deze website is te lezen, bieden wij verschillende trainingsvormen aan. Hierbij staat het woord “maatwerk” altijd centraal. Sommige klanten kiezen voor een flexibel traject dat bestaat uit bijvoorbeeld tien lessen van drie uur. De lessen kunnen onder werktijd plaatsvinden, maar ook in de avonduren of in het weekend. Gerichte focus en continuïteit zijn daarbij belangrijk en dragen bij aan het leerproces van de deelnemer en de effectiviteit van de training. Daarom adviseren wij om de lessen minimaal één keer per week te volgen. 

De flexibele training is zeer prettig voor deelnemers met een drukke agenda, maar vaak zijn er ook cursisten die sneller stappen willen zetten en bij wie ons intensieve traject beter past. Deze trainingsvorm bestaat uit lessen van zes uur per dag. Meestal begint een les om 10.00 uur en loopt het door tot 16.00 uur. De dag wordt daarbij opgedeeld in drie blokken; het ochtendprogramma, de lunch en het middagprogramma. De lunch is een volledig onderdeel van de training waarbij de deelnemer(s) en de trainer samen gaan eten in een nabijgelegen restaurant. Hierbij wordt in de doeltaal gesproken en ligt de focus op het voeren van sociale gesprekken. Naast het zakelijke taalgebruik is het uiteraard ook belangrijk om te weten wat wel en niet gepast is bij het voeren van sociale gesprekken en “small talk” in de andere taal. De lunch leent zich hier uitstekend voor. Tevens is dit een prettig moment om tijdens een intensieve les even de benen te strekken en in een andere setting te zijn. 

Bij de flexibele en intensieve maatwerklessen is de voorbereiding van essentieel belang. Na het eerste gesprek met de sales manager zal een trainer contact opnemen met de deelnemer om een intakegesprek af te nemen. Onze trainers zijn allen native speakers en tijdens dit gesprek stellen zij een aantal vragen in de doeltaal. Wanneer het verbeteren van de schijfvaardigheid een belangrijk leerdoel is, dan zal de deelnemer ook een schrijfopdracht maken. Door dit intakegesprek en de schijfopdracht krijgt de trainer een duidelijk beeld van de leerdoelen, het instapniveau, het werkveld van de deelnemer. Op basis hiervan worden het materiaal en de inhoud van de training door de trainer samengesteld. Verder vragen zij cursisten om voorbeelden en materiaal uit de praktijk mee te nemen naar de les. Wanneer een deelnemer specifieke e-mails moet schrijven of bijvoorbeeld een presentatie moet geven, dan kan dit tijdens de lessen worden geoefend. Een training wordt hierdoor heel praktijkgericht en de stof toepasbaar op het dagelijkse werk. 

Het feit dat de trainingen bij Taleninstituut Nederland zijn gericht op individuele cursisten of kleine groepen collega?s, zorgt ervoor dat wij praktijkgerichte maatwerk lessen kunnen verzorgen. Er is aandacht voor elke cursist en deze heeft bovendien veel inspraak op de onderwerpen die tijdens de lessen worden behandeld. Hierdoor is elke training anders; elke deelnemer is immers anders, leert op
een eigen manier en vraagt om persoonlijke aandacht. Iets wat vanaf de aanvraag tot en met de training met de M van Maatwerk bij Taleninstituut Nederland centraal staat.

Christy Noora-Wittenberg
Sales manager regio Rotterdam en Den Haag