Training Schriftelijke Communicatie

Voor moedertaalsprekers of anderstaligen die een taal al goed beheersen organiseren wij trainingen “Schriftelijke Communicatie”. Deze trainingen en workshops zijn gericht op de specifieke leerwensen van de cursist(en) die besproken worden in een intakegesprek. Daarnaast vragen wij de cursist(en) om zelfgeschreven materiaal van de werkplek. Deze stukken worden geanalyseerd. Knelpunten die uit de analyse naar voren komen, vormen eveneens een uitgangspunt voor de schrijfvaardigheidstraining.

In een training schriftelijke communicatie kunnen de volgende onderwerpen aan bod komen en actief worden getraind:

  • uitbreiden van vocabulaire: veel gebruikt zakelijk idioom voor zowel schriftelijke communicatie;
  • opfrissen van kennis over het gebruik van de juiste werkwoordtijden;
  • gebruiken van de juiste stijl en toon; formeel versus informeel taalgebruik;
  • zinsconstructie en woordvolgorde;
  • helder en beknopt schrijven;
  • interpunctie en spelling;
  • teksten structureren met passende signaalwoorden;
  • gebruiken van de actieve versus passieve stijl.

Bovendien kunnen specifieke functies worden geoefend, zoals effectief emailen, het schrijven van verslagen en rapporten of  notuleren.

Uw tijd is kostbaar en door onze intensieve en specifieke manier van trainen zijn gemiddeld vijf sessies van zes uur voldoende. Afhankelijk van uw agenda maken wij een planning voor een volledige week of meerdere sessies van gekozen dagen of weekenden.

U kunt onze trainingen volgen in de centraal gelegen trainingslocaties in AmsterdamRotterdam, Den Haag en Utrecht of in uw eigen bedrijf in heel Nederland.

De training schriftelijke communicatie bieden wij zowel in de vorm van een individuele taaltraining als in de vorm van een groepstraining (twee of meer collega’s) aan.