Eindevaluatie

Onlangs heeft u bij ons instituut een zakelijke taaltraining gevolgd. Wij zijn uiteraard benieuwd naar uw ervaringen en uw feedback is zeer waardevol. Het helpt ons om onze cursussen indien nodig, te verbeteren. Daarom zouden we het op prijs stellen als u de onderstaande vragen zou kunnen beantwoorden. Bij voorbaat dank!


  • De training

    (1 = slecht, 2 = onvoldoende, 3 = voldoende, 4 = goed, 5 = uitstekend)

  • De trainer

    (1 = slecht, 2 = onvoldoende, 3 = voldoende, 4 = goed, 5 = uitstekend)

  • Organisatie van de training

    (1 = slecht, 2 = onvoldoende, 3 = voldoende, 4 = goed, 5 = uitstekend)