Een taal leren of verwerven?

In trainingen raken sommige cursisten in een lichte staat van paniek zodra ze enkele woorden niet begrijpen in een tekst of gesprek. Vaak zijn dit de mensen die zich graag aan de regels vastklampen en een perfectionisme nastreven. Terwijl de context, expressie, intonatie en gebaren veel informatie geven en datgene aanvullen wat ze al wel begrijpen. Door vanuit de context te leren breiden ze dan vanzelf de taal uit op een leukere en uiteindelijk ook een natuurlijke manier in plaats van rijtjes stampen en droge grammatica.

Immers, we worden niet geboren met een taal. Door interactie, continue positieve feedback en een juist gebruik van de aangeboden taal wordt de moedertaal door een baby verworven. Dit woord dekt mooi de lading; want een kind ‘leert’ niet, maar ‘verwerft’ een taal. Via een passend aanbod op het niveau van het kind begrijpt het spelenderwijs steeds meer en dit alles uiteraard zonder een grammaticaboek.

Onderzoeken laten de laatste jaren duidelijk zien dat een taal leren via grammatica, regels en kennis minder effectief is dan via begrip en relevante communicatie binnen een bepaald kader. Deze manier van leren wordt al meer en meer ingezet zodat de grammatica wordt uitgelegd aan de hand van een directe praktische toepassing. Zo leren beginners bijvoorbeeld meervouden bij het boodschappen doen en leren gevorderden een zakelijke manier van schrijven middels passieve zinnen.

Dus mocht je een taal onder de knie willen krijgen, laat de teugels dan een beetje vieren. Vertrouw op wat je al wel weet, al zijn het de beginselen. Daar vandaan kun je steeds meer herkennen en toepassen binnen de context waarvan je al begrip hebt. Luister en kijk veel naar radio en tv, wees blij met wat je al weet en probeer vooral niet alles te begrijpen. Mettertijd merk je vanzelf dat er meer uit je komt dan je had verwacht. Gegarandeerd!

Jenny van den Heuvel
Senior trainer Nederlands en Frans

© Taleninstituut Nederland

www.taleninstituut.nl