Lost in Translation

Het belang van een taaltrainer bij het leren van een vreemde taal

Wij overbruggen steeds meer en steeds grotere afstanden, letterlijk en figuurlijk, in de  wereld waarin wij leven en werken. Dit wordt voortdurend makkelijker. Wij kunnen dagelijks naar bestemmingen overal ter wereld vliegen; op ieder moment van de dag onze reizen boeken; informatie opzoeken van bijvoorbeeld een bedrijf in Afrika of chatten met een collega in Zwitserland en tussendoor Face timen met een vriend in de VS.

Het is duidelijk, dat de behoefte van het spreken van een ander taal groter is dan ooit en vaak ook onvermijdelijk.
Google Translate en een groot aantal vertaal-apps spelen hier al jaren op in.
Ook ik, als taaltrainer zakelijk Duits, moet toegeven, dat deze vertaalmachines de afgelopen tijd opmerkelijk verbeterd zijn.

Veel van mijn cursisten vertellen mij, dat zij  hun zakelijke e-mails gewoon met Google Translate opstellen. De logische en uiteraard ook gewenste reactie op een redelijk vloeiende e-mail correspondentie is uiteindelijk het persoonlijke gesprek, telefonisch dan wel face-to face. Dit is het moment waarop ondernemers en werknemers ervoor kiezen een taalcursus te volgen. In eerste instantie willen zij leren spreken, hun woordenschat opbouwen of verruimen en vooral deze ook leren te onthouden.

Echter, gaandeweg de cursus komen er nog andere onderschatte en verborgen valkuilen aan het licht. Vertaalmachines weten namelijk niet in welke context een bepaald begrip gebruikt wordt als je de taal niet voldoende beheerst. Regelmatig leidt dit tot ongewenste misverstanden. Vooral bij vertalingen van het Nederlands naar het Duits is dat een belangrijke aandachtspunt. De twee talen schijnen op elkaar te lijken. Maar schijn bedriegt.
De verschillen zijn groter dan de overeenkomsten en de voorbeelden hiervan zijn te talrijk om hier op te noemen. Ook de schijnbaar niet existerende cultuurverschillen, die er wel degelijk zijn, spelen een duidelijke rol bij de keuze van je woorden.

Een uitdaging kortom voor cursist en trainer. Deze interactie bestaat uit de uitwisseling van informatie en een continue feedback op uitspraak en betekenis. Dat bemoedigt en bespoedigt het leerproces.

Dus als je zelf het woord wilt voeren en niet alleen wilt weten wat de ander zegt, dan kun je er niet omheen om je de taal van je keuze eigen te maken. Dat kan uiteraard op velerlei manieren of zoals Bas Voogel, een van mijn cursisten zei: ‘Als je ervoor kiest met ondersteuning van een taaltrainer een taal te leren dan is één plus één drie.’

Verena Bach
Senior trainer zakelijk Duits