En de winnaar is…?!

Soms zie ik in ’n blad een quizje met de titel ‘Hoe goed kent u zichzelf?’ of ‘Hoe stressbestendig bent u?’ Meestal scan ik gauw de vragen en bereken een score voor mezelf. Ook in mijn trainingen laat ik weleens een taalquizje doen. Iedereen gaat er dan goed voor zitten om te kijken wat de score is. De meesten willen immers winnen, is het niet van een ander dan is het wel van zichzelf.

Wil je ook winnen? Hieronder volgt een taalquizje, waarmee in totaal vijftien punten valt te verdienen.

  1. Ga jij uit van de cijfers van deze grafiek? Ja, ik ga hier van uit/hiervan uit/hier vanuit/ hiervanuit.
  2. Ik ga er van uit/er vanuit/ervanuit/ervan uit dat ze de deadline haalt.
  3. Wanneer zal ik eraantoe komen/er aantoe komen/ eraan toekomen/eraantoe komen/ er aan toekomen/eraantoekomen af te vallen? Nog in 2023?
  4. Voor deze baan is horecaervaring/ horeca-ervaring/ horeca ervaring een pré/pre/prae.
  5. Pubers kunnen bij ons talenten ontdekken die hen/hun zelfvertrouwen geven.
  6. De verontruste/verontrustte bezorger rustte/ruste niet, voordat hij al zijn decemberpakjes had bezorgd/bezorgt/bezorgdt.
  7. In Nederland hebben de bezorgers het heel druk, zo ook mijn buurman. Hij werkt erg hard, want hij bezorgt/bezorgd/bezorgdt.
  8. Zijn partner zegt trouwens dat hij hierdoor steeds meer vermagerd/vermagert/vermagerdt.
  9. Heb je mijn boeken nog gezien? Ja, ik heb ze beiden/beide op tafel gelegd.
  10. Ik vind bijna alle banen leuk. Maar sommigen/sommige leuker als/dan anderen/andere.

Meer weten? Volg een training Zakelijk Nederlands:

www.cursuszakelijknederlands.nl
www.dutchforprofessionals.com

Paula van der Kolk

Senior trainer zakelijk Nederlands

Antwoorden: 1) hiervan uit 2) ervan uit 3) eraan toekomen 4) horeca-ervaring/pre 5) hun 6) verontruste/rustte/bezorgd  7)bezorgt 8)vermagert  9) beide 10) sommige/dan/andere