Toch maar Duits?

Verena Bach in gesprek met Bart Uijttenboogaard

Bart werkt als Asset Manager voor een internationaal gerenommeerd bedrijf dat gevestigd is in Amsterdam. Hij volgt sinds drie maanden onze training Zakelijk Duits. In mijn eerder verschenen blogs heb ik onderzocht hoe we een vreemde taal over het algemeen het beste kunnen leren en welke invloed dit heeft op onszelf en op de communicatie met de ander.
Voor mij als taaltrainer Zakelijk Duits ligt het natuurlijk voor de hand om deze keer specifiek in te zoomen op het leren van het Duits en dan vanuit het oogpunt van een van mijn cursisten. Hiervoor heb ik afgesproken met Bart Uijttenboogaard, zodat ik aan hem een paar vragen kan stellen over zijn ervaringen.

In een internationaal bedrijf is de voertaal meestal Engels.
Waarom heb jij besloten om toch Duits leren?

In eerste instantie was dit puur praktisch. Simpelweg omdat de klant die wij hier bedienen, die trouwens alleen maar Engels en geen Duits spreekt, een portfolio van kredieten had gekocht in Duitsland. Iemand moest dat portfolio behandelen en ik heb mezelf opgeworpen om dat te doen, maar wel met de kanttekening dat mijn Duits bij lange na niet goed genoeg was, om ook echt klanten te woord te staan. Ik wilde dus graag een cursus Duits doen.
Onze bedoeling is om de kredietnemers in Duitsland in hun eigen taal aan te spreken… in ieder geval schriftelijk, dus vandaar dat er noodzaak was om een cursus Duits te doen.

Spreken deze mensen dan geen Engels?

Ook al zouden ze Engels kunnen, het is vooral uit respect voor de voertaal Duits. Ik zou het ook niet leuk vinden als bijvoorbeeld mijn portfolio bij een Nederlandse bank aan een buitenlandse partij verkocht werd en ineens mijn voertaal zou veranderen.

Inmiddels volg je al sinds drie maanden je cursus Duits. Wat is er in die tijd voor jou in de omgang met je zakenrelaties veranderd?

Ik merk wel dat je anders wordt bejegend. Mensen staan meer open om met je te praten en ik merk ook dat het de verhoudingen helpt te ontdooien. Ook al is mijn Duits nog niet helemaal vloeiend, het feit dat ik mensen bijvoorbeeld aan de telefoon in het Duits benader, is een tegemoetkoming die zeker gewaardeerd wordt.

Wat betekent het leren van Duits voor jou persoonlijk?

Naarmate ik verder kom in de cursus, gaan mij de dingen makkelijker af … bijvoorbeeld, heel simpel, als ik documenten lees kom ik er makkelijker en sneller doorheen dan een maand geleden en ik kan verschillende dingen beter toepassen. Dat geeft mij veel energie en bespaart tijd. Ook word ik me steeds bewuster van de Duits/Nederlandse zakelijke cultuurverschillen, waardoor ik de context beter begrijp en me zekerder voel.

Tot slot. Duits versus Engels. Hoe zit dat volgens jou?

Als je in Europa internationaal zaken wilt doen, moet je je niet blindstaren op het Engels. Duits wordt niet alleen in Duitsland gesproken. Met Zwitserland en Oostenrijk erbij is het een enorm groot taalgebied. Vaak wordt dit onderschat. Met grote toonaangevende industrieën in ons buurland, zal Duits ook in toekomst een taal blijven die de moeite waard is om te leren en die voor ons deuren over de grens opent.

Uiteraard zijn Barts ervaringen om een vreemde taal te leren op alle talen van toepassing, maar in dit geval in het bijzonder op het Duits.
Mijn dank aan Bart voor zijn tijd en inzet.

Verena Bach / Senior trainer Zakelijk Duits

© Taleninstituut Nederland
www.taleninstituut.nl