Onnodig stampwerk.

‘Ik heb de hele imparfait (onvoltooid verleden tijd) uit m’n hoofd geleerd!’, zegt Axel triomfantelijk als hij binnenstapt. ‘Dat is dan zonde van je tijd’ antwoord ik meteen. Hij kijkt mij onthutst aan …

Hoe het hoort. Het bovenstaande voorbeeld van Axel, de overenthousiaste deelnemer aan een intensieve taaltraining, illustreert het nut en belang van een goede grammaticale kennis. Maar wat is nu eigenlijk grammatica? In het algemeen wordt daarbij gedacht aan ‘hoe het hoort’. Regels die heus heel nuttig zijn, ze dienen als fundering van het huis ‘taal’. Maar, deze solide basis alleen maakt nog geen bouwwerk.

Waarom het zo hoort. Grammatica is ook filosofie. Bij taalfilosofie is de centrale vraag wat de ‘waarheid’ is van het taalsysteem. Dus, hoe hangt de taal samen met logica en waarheid. Deze wijze van bevragen van de taal, die zijn oorsprong vindt bij de Griekse filosofen, geeft inzicht in het ‘waarom’. De antwoorden die zo worden verkregen, brengen verder, vormen het onontbeerlijke bouwplan voor het complexe bouwwerk, taal. Een leidraad die veel verder brengt en tevens garant staat voor de uiteindelijke voltooiing!

Anno 2022, waar tijd kostbaar is, hebben we extra profijt van deze zoektocht naar de logica. Het geeft ons namelijk de mogelijkheid een taal snel en efficiënt te leren, zonder onnodig stampwerk en bovendien zullen de gevonden en eigen gemaakte waarheden ook helpen bij het leren van anderen talen.

Benieuwd hoe de imparfait te leren zonder al te veel inspanningen? Vraag het me gerust!
(Met speciale dank aan Axel, door wie dit inzicht bekrachtigd werd)

Muriel Schuermans, hoofddocente Frans en Nederlands

© Taleninstituut Nederland
www.taleninstituut.nl