Nederlands voor de gezondheidszorg

Door krapte op de arbeidsmarkt binnen de Nederlandse gezondheidszorg krijgt u bij de werving en selectie van gekwalificeerd personeel steeds vaker te maken met anderstalige kandidaten. Wellicht bent u zelf als anderstalige werkzaam in de Nederlandse gezondheidszorg? Een taalbarrière kan het succesvol functioneren en integreren in een nieuwe werkomgeving in de weg staan.

Nederlands voor de gezondheidszorg biedt een gespecialiseerd programma van taaltrainingen Nederlands voor anderstalige werknemers. Deze trainingen worden op individuele basis of in kleine groepen collega’s uit hetzelfde werkveld gegeven. Daardoor kunnen onze taaltrainers inspelen op de specifieke taalbehoeften en leerwensen die horen bij de functie van de cursisten. Op deze wijze hebben wij met succes al veel deelnemers voorbereid op en begeleid naar een baan als bijvoorbeeld medisch specialist, tandarts, verpleegkundige of operatieassistent.Wij verzorgen ook taaltrainingen voor zorgprofessionals die al langere tijd in Nederland werken. Hun kennis van het Nederlands wordt in een maatwerktraining opgefrist en uitgebreid, rekening houdend met het vakgebied.In een training of workshop Schriftelijke Communicatie kan specifiek gefocust worden op het geschreven werk van de cursist. Deze training is niet alleen bedoeld voor anderstaligen, maar ook voor moedertaalsprekers en is gericht op een resultaatgerichte en efficiënte schriftelijke communicatie met relaties, patiënten en collega’s.

Voor teams die hun communicatie willen professionaliseren bieden wij de cursus “Effectief communiceren in het Nederlands”. De training is gericht op effectief mondeling communiceren, overtuigend presenteren, constructief vergaderen en een heldere communicatie met  patiënten.

Wij garanderen hoogwaardige maatwerktrainingen voor de zorg, waarin onder andere de volgende onderdelen aan de orde kunnen komen:

 • opbouwen van grammaticale kennis;
 • uitbreiden van de vakspecifieke medische woordenschat;
 • communiceren met patiënten en hun betrokkenen;
 • effectief samenwerken in zorgteams;
 • onderhouden van contacten met leidinggevenden en collega’s;
 • begrijpen, opstellen en bijhouden van medische dossiers;
 • presenteren van patiëntenstatus en prognoses;
 • discussiëren over medische onderwerpen;
 • schrijven van medische teksten;
 • deelnemen aan vergaderingen of besprekingen;
 • voorbereiding op de BIG registratie;
 • culturele aspecten.

Wij trainen onder meer:

 • medisch specialisten;
 • operatieassistenten;
 • anesthesiemedewerkers;
 • orthodontisten;
 • tandartsen;
 • tandartsassistenten;
 • verpleegkundigen;
 • thuiszorgmedewerkers;
 • bejaardenverzorgers.

Recent trainden wij medewerkers van onder andere Orthocenter, het AMC Amsterdam, het UMC Utrecht en het VUmc.

Meer informatie kunt u ook vinden op www.nederlandsvoordegezondheidszorg.nl.