Taal als een belangrijke factor in een mondiale economie

Taal als een belangrijke factor in een mondiale economie

Kennis hebben van de taal en cultuur van de ander speelt een cruciale rol bij internationaal zakendoen. Het schept vertrouwen aan beide kanten en bespoedigt daardoor het werkproces. Zo vertelde een accountmanager van een groot bedrijf mij laatst enthousiast over zijn ontdekking:

“Sinds wij de facturatie in fatsoenlijk Duits doen, betalen onze klanten twee keer zo snel”.

Als trainer zakelijk Duits ervaar ik de enorme behoefte die er bestaat om  het Duits als zakelijke taal te beheersen. Immers, als de voertaal, bijv. Engels, voor beide partijen een vreemde taal is, kun je erop rekenen dat het vertrouwen moeizamer groeit en de onderhandelingen langer zullen duren.  Het Duits is dan onontbeerlijk.

Veel Nederlanders beschikken over een passieve woordenschat in het Duits. Dat betekent dat zij het Duits weliswaar goed kunnen verstaan, maar het zelf niet kunnen genereren als dat nodig is. Ook het nodige zelfvertrouwen ontbreekt hierbij. Door doelgericht te gaan leren kun je je passieve woordenschat activeren en je zelfvertrouwen een oppepper geven.

Hoe doe je dat?

Voor het opslaan van woorden en de verbinding met andere woorden gelden geen algemene regels. Ieder brein is tenslotte anders en iedereen moet zijn eigen leermethode ontdekken. Hiertoe helpt het te herkennen tot welke van de vijf leertypes je hoort:

  1. Het visuele type; kan woorden het best onthouden, als hij ze geschreven ziet en leest.
  2. De haptische leerling; moet de woorden eerst zelf schrijven.
  3. Het auditieve type; wil de woorden liever horen.
  4. Het cognitieve leertype; benadert de nieuwe taal analytisch, zoekt naar grammaticale regels enheeft per se een systematisch leerboek nodig.
  5. Het limitatieve type; leert het makkelijkst door horen en spreken.

Meestal is het de combinatie van twee leertypes, die de persoonlijke voorkeur heeft bij het leren van een taal. Dit besef creëert talloze mogelijkheden voor lesmethoden en helpt mij als taaltrainer bij het opstellen van een individueel en boeiend leerplan voor de cursist.

Hoe verschillend deze leermethoden echter ook zijn, ze dienen maar een doel: je thuis te voelen in de taal van een ander.

Taleninstituut ‘s Taal-Tip

Integreer de taal die je wilt leren zoveel mogelijk in je dagelijks leven. Je kunt bij voorbeeld je telefoon in het Duits instellen of je de aanwijzingen bij een pinautomaat in het Duits laten geven.

Voor de wat gevorderde cursist die zijn doel veilig wil bereiken, is het ook leuk de TomTom te gebruiken in de taal die hij wil leren.

Veel leerplezier!

Verena Bach

Taaltrainer: Duits

www.taleninstituut.nl