Taleninstituut Nederland sponsort 100 geboorteregistraties

In Nederland vragen ouders eenvoudig een geboortebewijs voor hun kind aan bij de gemeente. Veel ouders in ontwikkelingslanden hebben geen idee dat er geboortebewijzen bestaan of waar ze terecht kunnen voor een geboortebewijs. Terwijl dit document zo belangrijk is! Zo kan een meisje bijvoorbeeld haar echte leeftijd aantonen; iets dat een voorwaarde is om haar te kunnen beschermen tegen een kindhuwelijk.

Dit doen Taleninstituut Nederland en Plan International aan geboorteregistratie

Hoe zorgen we ervoor dat meer kinderen een geboortebewijs krijgen?

Wereldwijd hebben 1 op de 4 kinderen onder de 5 jaar geen geboortebewijs. Zonder geboortebewijs bestaan deze kinderen officieel niet. Ze kunnen geen aanspraak maken op hun recht op bescherming, onderwijs en gezondheidszorg. De kans op misbruik, uitbuiting en discriminatie neemt daardoor toe, vooral bij meisjes. Wij hebben verschillende projecten en campagnes lopen om ervoor te zorgen dat meer kinderen een geboortebewijs krijgen.

Let Girls Be Born

In India zijn meisjes vaak al een teleurstelling voor hun ouders voordat ze geboren zijn. Want cultuur, traditie en religie bepalen nog steeds dat meisjes per definitie minder waard zijn dan jongens. Ze worden gezien als een last voor de familie omdat zij na hun opleiding introuwen bij hun schoonfamilie en er ook nog een bruidsschat voor hen betaald moet worden.

Om die reden komen sekse selectieve abortussen (de abortus van meisjesfoetussen) in India veel voor. Hierdoor worden er meer jongens dan meisjes geboren. En als er wel een meisje geboren wordt, dan wordt ze vaak niet officieel geregistreerd. Vaak kost het registreren veel tijd en geld, of is het registratiekantoor te ver weg. Omdat meisjes als minderwaardig worden gezien, doen ouders vaak niet de moeite om de geboorte van een dochter te registreren.

Het Let Girls Be Born project heeft als doel sekse selectieve abortussen uit te bannen en de rechten van meisjes te beschermen door het geboorteregistratiesysteem verbeteren. Daarnaast proberen Plan en Taleninstituut door middel van bewustwordingscampagnes de houding van vaders, moeders, jongeren en overheids- en medisch personeel ten aanzien van gelijke rechten en kansen voor meisjes te verbeteren.

Plan lobbyt bij de overheid en ziekenhuizen dat sekse ratio gegevens bij alle klinieken en medische centra verzameld worden en dat zij inzage moeten geven in het aantal echoscopieën en abortussen, inclusief medische indicatie. Door middel van voorlichtingscampagnes in de community’s maken wij duidelijk dat meisjes dezelfde rechten hebben als jongens. Aan de hand van de campagnes proberen Plan en Taleninstituut ervoor te zorgen dat gemeenschappen de geboorte van meisjes juist gaan vieren in plaats van het te zien als een last. Daarnaast zetten wij ook in op betere naleving van de wetgeving omtrent geboortebewijzen, zodat meisjes geregistreerd worden zodra ze worden geboren. Dit geeft ze naast een bewijs van bestaan ook een kans op een betere toekomst, omdat ze met dit bewijs hun wettelijke rechten kunnen claimen. Geboortebewijzen zijn een simpele, maar cruciale, stap in het verzekeren van het recht om te bestaan.

Op zoek naar een origineel kerstcadeau voor uw relaties en medewerkers? Geef een geboortebewijs en maak twee personen blij. Met dit cadeau geeft u namelijk tegelijkertijd kinderen elders in de wereld een onbetaalbaar cadeau: het bewijs dat ze bestaan!