Onze inzet tegen COVID-19 | een verslag uit Bangladesh

Zo strijden Plan International en Taleninstituut Nederland tegen corona

De gevolgen van het coronavirus voor meisjes en vrouwen

Het coronavirus heeft grote gevolgen voor de wereldwijde volksgezondheid. In de landen waar Plan International werkt, heeft het coronavirus verwoestende gevolgen, met name voor meisjes en jonge vrouwen. Zij worden extra hard geraakt door de coronacrisis.

De quarantainemaatregelen leiden tot een verhoogd risico op huiselijk geweld. In deze situatie kunnen meisjes en vrouwen minder goed een beroep doen op externe hulp of sociale netwerken. Meisjes en vrouwen worstelen om voor zichzelf en hun gezinnen te zorgen.

De economische gevolgen van de coronacrisis leiden tot een toename in seksueel geweld, mensenhandel, kindhuwelijken en kinderarbeid. De seksuele en reproductieve gezondheid en rechten van meisjes en vrouwen verslechteren, doordat ze minder toegang hebben tot anticonceptie, een veilige abortus en hiv-medicatie. Daarnaast zijn vrouwen oververtegenwoordigd in vitale beroepen en zij lopen daardoor een groter risico op besmetting. In landen met slechte sanitaire voorzieningen hebben meisjes en vrouwen ook een grotere kans op besmetting, omdat zij vaak verantwoordelijk zijn voor huishoudelijke taken zoals het halen van water. Hiervoor moeten ze naar drukbezochte plekken, waar het virus makkelijk overgedragen kan worden.

De aanpak van Plan International en Taleninstituut Nederland

Plan International en Taleninstituut Nederland zetten zich speciaal in om de meest kwetsbare meisjes en vrouwen te beschermen en te ondersteunen tijdens de coronacrisis. Plan heeft de activiteiten in 50.000 community’s uitgebreid, verdeeld over 50 landen wereldwijd. De aanpak richt zich op:

  • Water, Sanitatie en Hygiëne (WASH): het verspreiden van cruciale informatie over gezondheid en hygiëne, het garanderen van de toegang tot gezondheidsinformatie voor meisjes en jonge vrouwen, het bevorderen van de nodige hygiënepraktijken, het uitdelen van (menstruatie)hygiënekits (waaronder zeep en maandverband) en het installeren van mobiele handenwaspunten.
  • Bewustwording en betrokkenheid van community’s: het opschalen van kindvriendelijke bewustmakingscampagnes ter bevordering van hygiëne en handenwassen via sociale media, lokale radio, televisie en posters.
  • Bescherming van kinderen: zorgen voor onderwijs op afstand voor kinderen, waaronder virtueel onderwijs en het leveren van lesmateriaal aan huis, bevordering van sociale beschermingsregelingen zoals veilige opvangplaatsen en hulplijnen voor het melden van geweld tegen kwetsbare meisjes en vrouwen, en financiële steun voor kwetsbare huishoudens om het verlies van levensonderhoud op te vangen.

Beauty werkt als case manager officer voor Plan International in Cox’s Bazar, Bangladesh. Dit is het grootste vluchtelingenkamp ter wereld, waar bijna een miljoen vluchtelingen wonen. Nu het vluchtelingenkamp in lockdown is om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, krijgen meisjes en vrouwen te maken met extra uitdagingen. Ze hebben geen toegang meer tot gezondheidsdiensten en hygiënevoorzieningen zoals maandverband. Belangrijke informatie over het coronavirus bereikt hen niet. Terwijl iedereen bang is voor de verwoestende gevolgen die COVID-19 zal hebben als het het kamp bereikt, doet Beauty haar best om de kinderen waar ze mee werkt gerust te stellen en voorlichting te geven. “Als je luistert naar wat ik zeg, zal COVID-19 je niet beïnvloeden.” De kinderen beloven Beauty dat ze haar instructies zullen volgen om hun handen regelmatig te wassen.

Corona 19 Taleninstituut Nederland - Taleninstituut Nederland
Foto: Beauty geeft voorlichting aan kinderen in Bangladesh.