De sleutel tot succesvol zakendoen tussen Frankrijk en Nederland

Vlak voor de jaarwisseling waren mijn collega Muriel Schuermans en ik in Parijs op uitnodiging van Business France. Een speciale afdeling van het Franse Ministerie van Economische Zaken die als doelstelling heeft handel tussen Frankrijk en het buitenland te stimuleren. Nederland is een belangrijke handelspartner voor de Fransen..Daarom organiseerde Business France een ‘Sommet Pays-Bas’ waar Franse ondernemers zich gericht lieten informeren over de do’s & don’ts met betrekking tot zakendoen in Nederland. Sprekers waren onder andere de Franse Ambassadeur in Nederland, Philippe Lalliot, HEMA directeur in Frankrijk Stéphane Frenkel, Directrice van Domaine D’auriol Claude Vialade, een groot wijnhuis met een omvangrijke export naar Nederland én … moi, als deskundige op het gebied van marketing en communicatie in beide landen.

Intensivering handelsbetrekkingen

De uitwisseling van ervaringen en kennis met al deze professionals heeft onze overtuiging weer eens bevestigd dat de samenwerking tussen Nederland en Frankrijk zich in de toekomst zal gaan intensiveren. Deze trend is ingezet in 2014 toen Président Hollande Nederland bezocht en de handelsbetrekkingen met een waarde van 2 miljard euro stegen. Opnieuw kreeg de handel een groeispurt na het bezoek in 2016 van Koning Willem Alexander en Koningin Maxima aan Frankrijk.  Met Macron als nieuwe president, die het erg goed lijkt te kunnen vinden met onze Premier Mark Rutte, is merkbaar dat op alle niveaus de communicatie tussen de twee landen verbetert.

Waarom willen de Fransen graag met Nederland samenwerken?

  1. We zijn rijker. Het inkomen van de gemiddelde Nederlander is 25% hoger dan die van de Fransman. Wij hebben meer te besteden en zijn daarom een interessante afzetmarkt voor Franse producten en diensten.
  2. We zijn dichtbij. De afstand is gemakkelijk te overbruggen en dus kan in relatief weinig tijd en met weinig transportkosten handel gedreven worden. Sinds de Orkaan Irma hebben we zelfs een gemeenschappelijke landsgrens herontdekt op het eiland Sint Maarten waar samenwerking zelfs bittere noodzaak is geworden.
  3. We zijn innovatief. Président Macron wil innovatieve start-ups naar Frankrijk halen om leidend te worden als kenniseconomie. Bovendien is French-tech in opkomst en zoekt naar samenwerking en afzetmarkten die klaar zijn voor nieuwe stappen.
  4. Wij zijn een poort naar de rest van de wereld. De haven van Rotterdam is de grootste haven van Europa en de 8ste haven van de wereld. Schiphol is de 3e grootste luchthaven in Europa voor vrachtvervoer. Het wegennet is gratis en goed. Het spoorwegennetwerk is fijnmazig en professioneel.
  5. Wij bieden een alternatief. Door de Brexit zal de handel tussen Engeland en het vasteland veranderen. Frankrijk en Nederland zullen elkaar meer nodig hebben voor de vervanging van de handel die voorheen met Engeland plaatsvond.

Dichtbij maar toch anders.

Frankrijk heeft in tegenstelling tot Nederland een handelstekort, een hoge werkeloosheid en een langzaam groeiende economie. Er is Frankrijk dus veel aan gelegen om de toenadering die is ingezet door te zetten.

Daarnaast is Frankrijk voor Nederland een enorme belangrijke en grote markt, waarvan wij veel meer kunnen profiteren dan we tot nu toe doen.

Frankrijk en Nederland hebben elkaar dus hard nodig. De belangrijkste reden dat het zakendoen vaak als moeizaam wordt beschreven komt voort uit culturele verschillen en de taalbarrières. Die zijn heel groot en lijken soms onoverkomelijk. Nederlanders vinden het moeilijk om zaken te doen met Fransen, maar andersom vinden Fransen de Nederlanders ook onmogelijke zakenpartners, bleek wederom uit de verschillende anekdotes. Anekdotes die stuk voor stuk op misverstanden berust waren.

Met begrip en respect voor elkaars geschiedenis en met kennis van elkaars taal kan een betere samenwerking gecreëerd worden. Dit voorkomt het onnodig mislopen van een mooie deal. Er is dus werk aan de winkel. Allez hop au travail !

Fabienne van Dillen, senior trainer zakelijk Frans en Nederlands

www.taleninstituut.nl